Yükleniyor

Fen ve Doğa Çalışmaları

Fen ve Doğa Çalışmaları

Bilim gerçeği bulmaya ve doğanın bilinmeyenlerini açıklamaya çalışan bilişsel bir arayıştır. Bilimin bu akılcı ve nesnel boyutlarının yanında duygusal bir boyutu da vardır. Bir çok canlı türü gibi insan da doğayla uyumlu yaşamak için çaba harcamış bu çabanın da ötesinde düşünme iletişim kurma ve araç yapma gücü ile doğaya hakim olma sürecine girmiştir.

Küçük Kas Gelişimini Destekleyici Etkinlikler

Parmak Oyunları, Boyama, Yırtma, Yapıştırma, Tasarım

Okul öncesi dönem, çocukların el becerilerinin gelişiminde oldukça önemli yıllar. Çocukların bu dönemde yaptıkları aktiviteler, okul döneminde yapılan yazı yazma, kesme ve kullanılan diğer araçlar için bir temel oluşturuyor. Gerekli aktivitelerdeki eksiklik ve/veya oluşan yanlış alışkanlıklar okulda ince motor becerilerini aksatabilir.

Grup Oyun Çalışmaları

Görsel Algı, İlişki Kurma, Muhakeme Yeteneği, Dikkat Yoğunluğunu Arttırıcı Çalışmalar

Grup halinde oynanan oyunlar, çocuk gelişiminin önemli bir parçasıdır. Çocuklara takım çalışmasını ve yardımlaşmayı öğretir. Ayrıca, grupla oynanan oyunlar çocukların birbirleri ile sağlıklı bir şekilde iletişim kurmayı öğrenmeleri için oldukça etkili bir yöntemdir.

Hikaye ve Oyunlarla Karakter Eğitimi

Bu Eğitimde Neler Var?

Öğrenmede hikayelerin gücü Hikayelerin eğitimde metot olarak kullanımı Tanışırken ve grupları kaynaştırmada hikaye metotlarının kullanımı Farklılıkları görmek, ön yargılar, değerler gibi konularda farkındalık oluşturmak için hikayeler Bireysel gelişimi desteklemek için hikaye metotlarının kullanımı Planlama ve tasarım eğitimlerinde hikaye metotları Etkili hikaye anlatım yöntemleri

Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi

Etik değerleri erken yaşta benimseyen çocuklar özgüven sahibi olarak büyüyor, tek başlarına karar alabiliyor, problemlerini kendi kendilerine çözebiliyorlar. Bu nedenle çocukların değerleri benimsenmesi için geç kalmamak gerekiyor. Değer eğitimine okul öncesi yaşlarda başlamak onların hayatlarını daha da kolaylaştırıyor.

Akıl Oyunları

Başarılı Bir Nesil İçin Okul Öncesine 'Akıl Oyunları' Şart

Öğrencilerin kendini-çevresini ve olayları tanımaları, · Uygulamadaki güçlüklerle problemi fark edip planlama yapmaları, · Her uygulamada farklı bir beceriyle karşılaşarak kendini geliştirmeleri, · Geometri ve matematik konularını oynayarak öğrenmeleri,

Drama-Tiyatro-Kukla Gösterisi

Drama-Tiyatro-Kukla Gösterisi

Dramayla yapılan derslerde öğrenci yaparak yaşayarak öğrenirken konuyu içselleştirdiği içinde asıl öğrenmesi gereken özü almış olur. Verilmek istenen eğitimi ezberletmek yerine öğrenciler için tüm derslerde dramayı kullanmak öğrenmeyi daha zevkli ve kolay hale getirir. Durağan bir şekilde öğrenmektense sınıf içerisinde aktif olmak öğrenmeyi hızlandırır.

Satranç

Okul Öncesi Eğitimde Satrancın Yararları

Zihni ve Hayal Kurma Gücünü Geliştirir; Çocuk oyun boyunca etkin bir düşünme pratiği içindedir. Hamle düşünür, oyun -kurgular, nasıl yanıt alacağını hesaplar ve bu canlı süreci oyun sırasında hep yaşar -Dikkati Geliştirir;

Bilişsel Etkinlikler

Bilişsel Etkinlikler-Kavram Eğitimi

Biliş, ileri zihinsel süreçleri içerir. Zihinsel süreçler; dikkat, algı, bellek, dil gelişimi, okuma ve yazma, problem çözme, anımsama, düşünme, akıl, yaratıcılık vb. kapsayan geniş bir terimdir.

Spor Aktiviteleri

Beden Eğitimi ve Spor Etkinlikleri

Okulumuzda çocuklarınızın sağlık yöntemlerine uygun biçimde beden eğitim dersi almaları için uzman kontrolünde eğitim programı hazırlanmış olup eğlenceli oyunlar şeklinde öğrencilerimiz eğitimlerini almaktadırlar.

Ünite Destekli Geziler

Geziler :

Okul gezileri, eğitim ve öğretim programımızın temelini oluşturan araştırma sorgulama konularının en önemli öğrenme yaşantılarını oluştururlar. Yıl boyunca konularımızla da bağlanti olarak düzenlenen gezilerin öncesinde çocuklarda merak uyandıracak ön bilgiler verilip, araştırma yapılır. Gezilerde edinilen deneyimler gezi sonrasında yapılan sohbet ve resimlerle pekiştirilir. Böylece çocuklar sosyalleşerek en doğal öğrenme sürecini yaşamış olurlar.

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları :

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında kavram gelişimini desteklemek, sayma, eşleştirme, sınıflama gibi matematiğe temel teşkil eden becerileri geliştirmek, konum ve yönlerle ilgili farkındalığı arttırmak, görsel ve işitsel ayrımlaştırma becerisini geliştirmek, el – göz koordinasyonu ve çizgileri doğru yönde yazma çalışmaları yapmak amaçlanmıştır.

Müzik

Müzik Eğitimi:

Müzik eğitimi ile erken yaşlarda çocuklarımızın, müziği sevmesi ve ritim duygusunun geliştirmesinin yanı sıra; orff çalıgılarını kullanırken el-göz koordinasyonunu sağlayabilmesi, çalan müzik eşliğinde vücudunu koordineli bir şekilde kullanıp hareket becerisi kazanabilmesi, müziğin ritmine uygun hareketler üretebilmesi, müzik dinleme alışkanlığı ve seslerini doğru kullanma becerisi edinebilmelerini amaçlarız. Hepbirlikte müzik yapmanın ve şarkı söylemenin zevkine varır; eğlenceli vakit geçiririz.

Yabancı Dil Öğretimi

İngilizce :

Çocuklar küçük yaşlarda yeni bir dil öğrenmeye çok daha açıklardır. Çocukların İngilizce ile ilk tanışmaları şarkı, masal, tekerleme ve basit oyunlarla gerçekleşir. Zamanla çocuğun aktif katılımını hızlandırmak ve İngilizceyi hareketlerle öğrenmelerini sağlamak amacı ile eğlenceli, fiziksel harekete, masallara dayalı, dinamik ve yaratıcı etkinliklerle eğlenerek İngilizce sözcükleri, yönergeleri anlamaya ve kullanmaya başlarlar.

Bale-Çağdaş Dans

(İsteğe Özel)

Dans derslerinin amacı çocukların hareketlerle kendilerini ve duygularını ifade etmelerini sağlayıp, estetik algılarını geliştirip,vücut koordinasyonlarını arttırarak grup dahilinde uyumlu hareket yeteneklerini geliştirmektir.